Публикации

Удължават на 72 часа срока за отстраняване на технически проблем преди блокиране на фискално устройство

От 17.02.2020 г. всички услуги на НАП ще бъдат достъпни единствено по протокол TLS версия 1.2 или по-висока

Публикувано е становище за прилагането на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

Оттегляне на Обединеното кралство от ЕС

Важно за ползвателите на е-услуги на НАП.

Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Становище за прилагане на новите разпоредби за регистрация по ЗДДС

Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност.

Данъчна кампания 2020 ще започне на 10 януари

Важно! Годишно приключване в НАП в периода 1-9 януари 2020 г.

Скъпи клиенти и партньори

Календар за 2020 с работните, почивните и празничните дни