Публикации

Счетоводство на МСП и микропредприятия

Декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ

НАП готви много сериозни глоби за всеки

НАП и Вашите лични данни

Онлайн търговците няма да издават касови бележки

НАП дава по телефона консултации по прилагането на данъчно-осигурителното законодателство

Нови правила при подаването на годишните финансови отчети и доклади за дейността

НАП с нов портал за електронни услуги до средата на 2021 година

Разяснения относно възстановяване и прихващане на надвнесен корпоративен данък

Публикувана е нова версия 9.04 на клиентския софтуер за генериране на отчетни регистри, справка-декларация за ДДС и VIES-декларация.

Заявяваме ПИК на НАП по имейл или с обаждане по телефона

Увеличен е несеквестируемият доход по ДОПК на 610 лева

Изплащане на компенсации за запазване на заетостта

Прекратяване на трудов договор по чл.328 от КТ

МВР предоставя бланка на декларация

Удължени счетоводни и данъчни срокове

Трудов договор по чл. 114а от КТ

Необходими документи за подаване финансов отчет-Г2

Настройка на PDF за работа със НСИ /Статистика/